Skip to main content

Aktuální termíny svozů odpadů

Termíny svozu hnědých popelnic na kompostovatelný odpad ze zahrad, termíny přistavění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad,  velkoobjemový odpad z domácností a mobilního svozu nebezpečného odpadu naleznete v informačním letáku pro občany Braškova, Valdeka a Toskánky v novinkách sekce "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Ceny za svoz hnědých popelnic:  

  • obsah 120litrů - 720,-Kč/rok
  • obsah 240litrů - 920,- Kč/rok,

Příslušnou cenu uhraďte na OÚ Braškov