Skip to main content

NOVINKY Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE

V posledních letech se čistírny odpadních vod (ČOV) setkávají s novými problémy, které se vyskytují zvláště v obcích s jednotnou kanalizační sítí....

  [více]

Komentář

V letáku stejnojmenného názvu, vloženého do našeho zpravodaje, jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny všechny negativní vlivy takzvané zábavní...

  [více]

Tento 3. díl navazuje  na 2.díl stejnojmenného článku v únorových Braškovských novinách. Pokud si naše noviny neukládáte, naleznete je na webových...

  [více]

Toto je jeden ze závěrů z Odborného semináře „Jak dál s odpadem“, konaného pro Středočeský kraj v Kladně dne 28.3.2019. Ukončení skládkování směsného...

  [více]

Nebývalé sucho trvá již šestým rokem a neustále se zhoršuje vodohospodářská situace. Na to má reagovat legislativa připravovaná Ministerstvem...

  [více]

Pro neplnění limitů toxických látek v ovzduší přijel na inspekci do České republiky evropský komisař pro životní prostředí pan Karmenu Vella na...

  [více]