Skip to main content

2009

Okresní kolo v Požární sportu na Stochově

16.5.2009 proběhlo okresní kolo v Požárním sportu. První část - štafeta 4x100 metrů se konala na atletickém oválu na Stochově a druhá - požární útok pak na fotbalovém hřišti v Rynholci. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev, z toho 9 družstev mužů a 7 žen. V celkovém hodnocení pak naše družstvo mužů dosáhlo na pěkné 3.místo. Našim hasičkám však tentokrát štěstíčko stálo trochu stranou a i přes velkou snahu skončily na 6.místě. 

 

Jarní zahřátí PS 12 a týmů

V neděli 3. května jsme uspořádali závody v požárním útoku nazvané "Jarní zahřátí PS 12 a týmů". Závody proběhly na stadionu Jaroslava Valeše na Valdeku.Počasí nám velice přálo. Na závody dojely mužstva z obcí Hýskov, Kutrovice, Lhota, Stehlečeves, Svinařov a Žilina. Jako diváci dorazili ještě kolegové z Drahelčic. Na zahajovacím nástupu přivítal všechny účastníky velitel jednotky p.Votava a hlavní organizátor p.Horník všem znovu upřesnil místní úpravy proti stanoveným pravidlům PS. Jako první byly odstarovány pokusy v kategorii muži. Zde došlo bohužel při útoku našeho družstva k technické závadě na terči, takže pokus byl neplatný. Bohužel podaný protest nebyl uznán pro chybu strojníka, který zastavil mašinu před uplynutím řádného času pro pokus. Je to pro nás poučení pro příště. A tak s ještě větším úsilím se naši kluci vrhli na druhý pokus a povedlo se. 1.místo v kategorii muži bylo naše. Všichni jsme teď byli zvědaví co naše holky, ty se samozřejmě nechtěli nechat zahanbit a toužili také po pomyslné zlaté. A již v prvním pokusu dosáhly velice pěkného času, který jim nakonec přinesl také 1.místo. Rozdílení cen se ujal náš host p.Šilhán, velitel stanice na Stochově, který po celou dobu bděl jako rozhodčí nad přípravou materiálu na startovním platě.Na závěr bychom chtěli poděkovat hlavní rozhodčí paní Marii Štulíkové a jejím dvěma pomocnicím z operačního střediska HZS Kladno za vedení a administrativu závodů. Věříme, že se závody všem zúčastněným líbily a těšíme se, že se s nimi utkáme i někdy příště.

   

Trénink o velikonocích

Během velikonočních svátků,nacvičovala obě naše družstva činnost u kádě.A protože bylo velice hezké počasí, s teplotami přes 22 stupňů,tak nějaké to zmáčení rozhodně nevadilo.Doufejme,že nám takovéto počasí vyjde i na závody.