Skip to main content

HISTORIE HŘIŠŤ NA BRAŠKOVĚ

V bezmála osmdesátileté historii trvání kopané na Braškově se v naší obci objevují pouze čtyři hřiště na kterých byly sehrány mnohé zajímavé mače.

První hřiště ve vsi , které používal oddíl kopané – JPT BRAŠKOV v letech 1927 – 1931 , prý bylo velmi pěkně položeno v chráněném údolíčku pod bývalou obecní zahradou na Braškově. Protože u rohového praporku byla malá studánka , do které chodili místní občané pro vodu nazývalo se podle toho – „ U studánky“.

Hřiště bylo získáno prostřednictvím hostinského pana Stůje od buštěhradského pivovaru za roční nájem – 600 Kč. Mělo výborný travnatý povrch , ale jeho nevýhodou byly malé rozměry , takže dnešním pravidlům kopané by jistě nevyhovovalo. Hřiště zaniklo ukončením činnosti JPT BRAŠKOV  v roce 1931.

 

Druhým bylo tak zvané hřiště „ U Horky“ , které vzniklo v roce 1932 na pozemku pana Oplta a bylo požíváno po čtyři sezóny – do konce  roku 1935. Hřiště nemělo oproti tomu minulému takkvalitní povrch , bylo značně prašné a směrem k Horce mírně do kopce. Roční nájem činil rovněž 600 Kč.

V horní části k lesu bylo obehnáno prkennou ohradou – asi na třetině obvodu hrací plochy. Finanční situace klubu však byla koncem roku 1935 tak kritická , že tato ohrada byla majiteli pozemku dána jako protihodnota za dlužný nájem. Dnes slouží opět jako pole.

 

Třetí hřiště bylo zprovozněno v roce 1937 pod bývalým státním statkem – dnes Stavimat u silnice ke Kyšicům. Podle své polohy bylo známo jako hřiště „ U dvora“. Tento areál měl v celku dobrou polohu , hlavně bylo chráněno před západními větry. Povrch byl sice travnatý , ale značně drnovitý a hrbolatý. Hřiště bylo celé ohrazeno zásluhou pivovaru v Buštěhradě. Roční nájem činil rovněž 600Kč , přičemž polovinu poplatku hradila obec Braškov. Po zrušení hřiště v roce 1948 převzal stávající ohrazení fotbalový oddíl Meteor Pletený Újezd. Na tomto pozemku ještě v nedávné době stávala výkrmna vepřů.

 

Čtvrtým a posledním hřištěm naší obce je stávající „ StadionJaroslava VALEŠE“ na Valdeku. Pozemek byl získán po delších jednáních zásluhou bývalého předsedy MNV – V. KRCHOVA a starosty TJ. Sokol BRAŠKOV – Fr. CHALOUPKY. Slavnostně bylo otevřeno tělovýchovným dnem 15.května 1955.Povrch tohoto hřiště je travnatý a svou polohou a vybavením , ( zvláště po rekonstrukci kabin a hrací plochy) , může být v současné době považován za jednoz nejlepších v regionu. K jeho rychlému vybudování v padesátých letech minulého století nepochybně patřilo ohromné nadšení a úsilí členů a příznivců kopané v obci. Dnes by zřejmě takovou akci – stavba  z velké části prováděná svépomocí – nebylo možné realizovat.

Celkovou dispozici hřiště s plány kabin provedl M.CHALOUPKA , který také vedl první etapu výstavby spolu s J. KREISINGEREM. V  následujícím období výstavby vykonal obdivuhodný kus poctivé práce V. BURSÍK. O tempu výstavby kabin lze uvést jednu zajímavost: Hrubá stavba kabin byla zvládnuta za jediný výkend!!! Tehdy se práce zúčastnilo 30 členů a příznivců , z nichž bylo šest zedníků.

V roce 1972 byly na hřišti provedeny další práce. Postavena pokladna , zřízena nová vstupní brána a pozemek částečně oplocen. Staré dřevěné branky byly nahrazeny kovovými , které již byly celosvětovým trendem. U příležitosti nedožitých 75. Narozenin bývalého předsedy Jaroslava VALEŠE byl nad vstupní bránu vztyčen nápis jeho jména zhotovený z nerezové oceli. Tyto zajistil v SONP Kladno pan J. Sklenička z Braškova.

V současné době probíhá na Stadionu Jaroslava VALEŠE výstavba sportovního muzea. Práce byly zahájeny 9. Května 2014 ráno. 

Podle almanachu z roku 1977 doplnil a upravil  - Pavel STÁDNÍK

                                                                                 kronikář obce