Skip to main content

BRAŠKOVSKÝ FOTBAL A FIRMA KARTEX

Na počátku devadesátých let minulého století začal na Valdeku  v ulici V Jezerech podnikat v oboru tiskařském pan Josef HAVLÍK.

Jednoho středečního podvečera navštívil výborovou schůzi TJ. Sokol Braškov , která se konala  , jak už bylo letitou tradicí – v restauraci „ Pod Hvězdičkami“.

Na schůzi byli zřejmě přítomni – J. Stádník – tehdejší předseda , J. Kreisinger , J. Malec , J.Kopecký a další. Pan Havlík objednal všem „výborákům“ sklenku pití , které do té doby v hostinci znali snad z vyprávění – pravou skotskou ,  a vyslovil přání – sponzorovat zdejší oddíl kopané. Pánové z oddílu panáčkem nepohrdli , ovšem nabídku ke sponzorství bohužel odmítli , s tím že sponzorem TJ. Sokol již je Firma TOP STAV , která měla tehdy sídlo na Braškově v budově státního statku – dnes Stavimat a nebo firma Kraic – dovoz paliva se sídlem v Kladně. Pan Havlík tedy poděkoval a odešel.

Nutno poznamenat , že za tímto sponzorstvím od firmy TOP STAV ,  byly aktivity některých tehdejších hráčů I.A mužstva.

Avšak toto rozhodnutí se později stalo pro historii braškovské kopané málem osudným!!!

Firma TOP STAV sice věnovala novou sadu dresů, ale k dalšímu plnění sponzorské smlouvy – poskytnutí finanční dotace , řádově několika desítek tisíc korun na další fungování spolku , již nedošlo a podnik počal ve svých podnikatelských aktivitách upadat.

Náhle se TJ.Sokol Braškov ocitl zcela bez prostředků!!!

Následně byl zvolen novývýbor – předseda: P. Stádník , místopředseda: Luděk Chalupa , členové – Z. Chalupa , V.Sláma , M.Doksanský ,a správcem areálu Lad. Chalupa. 

Tento výbor byl tedy postaven před nelehký úkol – sehnat dostatek financí potřebných k fungování oddílu kopané. Na jedné z prvních výborových schůzí bylo rozhodnuto: oslovit pana Havlíka , jít k němu takzvaně s prosíkem , nasypat si popel na hlavu , zkrátka pokusit se aby se stal majoritním sponzorem TJ.Sokol Braškov. Aby fotbal ve vsi mohl i nadále fungovat.

A tak v průběhu další schůze odchází do tmavého , sychravého  večera roku 1993 , dvojice mužů , jejichž kroky končí v ulici V Jezerech a u č.p.  260 zvoní. Těmito troufalými byli – P.Stádník a Z. Chalupa.

Mohli být klidně vykázání , poštván na ně pes , vychrstnuta špína ze dřezu…..ale nic takového se nestalo!!!

Byli vlídně přivítáni , pohoštěni , a majitelem domku pozorně vyslechnuti.

Na další výborové schůzi již mezi členy výboru seděl pan Josef HAVLÍK , a od té doby lze počítat nejúspěšnější období kopané na Braškově. 

Zejména díky jemu a jeho firmě KARTEX  se začali braškováci prohánět po zeleném pažitu v kvalitních slušivých dresech , kopat do míčů renomovaných značek a brankáři je chytat do kvalitních rukavic. Zkrátka podmínky pro fotbal se v obci díky firmě KARTEX zlepšili nevídaně. A neskončilo jen u vybavení jednotlivce!! Také zázemí pro sportovce se počalo modernizovat. Na počátku nového milénia  došlo k rekonstrukci kabin postavených v padesátých letech – nové šatny a zázemí pro rozhodčí – včetně nábytku , nové sprchy a WC.

 Největším počinem pana Havlíka pak zůstává lví podíl na vybudování nové travnaté plochy na Stadionu Jaroslava Valeše.Tato akce byla provedena v roce 2001. Hřiště , které  v době svého budování dobu předběhlo!!!

Kdo by si kdy představil na valdeckém  , místy vyšlapaném trávníku , nový , krásný , trvanlivý „zelený koberec“ s automatickým zavlažováním?!?!? Toto vše se díky „Pepčovi“ stalo skutečností.

Za toto všechno ,  co bylo prostřednictvím pana Josefa HAVLÍKA pro sport v obci braškovské učiněno ,  současný výbor TJ.Sokol BRAŠKOV upřímně a s hlubokou poklonou děkuje.

Dle vlastních vzpomínek sepsal – Pavel Stádník  - kronikář