Skip to main content

Fotogalerie

Výstavba nové retenční nádrže na vodu na Stadionu Jaroslava Valeše.

Nádrž bude sloužit k údržbě trávníku fotbalového hřiště a k napouštění tréninkové nádrže na hasičském hřišti u Kejmarky.

Foto: Pavel Stádník

MUZEUM SPORTU A PARKOVIŠTĚ

Fotogalerie z výstavby Muzea sportu a parkoviště, které jsou součástí projektu  "VÃTEJTE V BRAŠKOVĚ - PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÃHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV" který je spolufinancován z programu ROP.

TEXT a GRAFICKÃ ÚPRAVA: Hugo Laitner FOTO: Pavel Stádník a Hynek Holer

 

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE

Fotogalerie z výstavby Interaktivní vlastivědné expozice, která je součástí projektu  "VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ - PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV" který je spolufinancován z programu ROP.

 

TEXT a GRAFICKÃ ÚPRAVA: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava a Hynek Holer

 

CHODNÍKY TOSKÁNKA

Fotogalerie z výstavby chodníků na Toskánce. Na tuto akci byla získána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

TEXT a GRAFICKÃ ÚPRAVA: Hugo Laitner FOTO: Hynek Holer a Hugo Laitner

 

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Fotogalerie z výstavby Výtvarné dílny pro děti a dospělé. Tento projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje.

 

TEXT a GRAFICKÃ ÚPRAVA: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

  

REVITALIZACE LESOPARKU HÁJ: GALERIE POD ŠIRݝM NEBEM, OBNOVA ROSTLINNÝCH STRUKTUR

Fotogalerie z Revitalizace lesoparku háj. Tento projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje.

 

TEXT a GRAFICKÃ ÚPRAVA: Hugo Laitner FOTO: Pavel Stádník

 

 

 

Braškov dnes - rozvoj obce 2013

Chodník Braškov - Kyšice v roce 2013

Braškov dnes - rozvoj obce 2011

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE

Fotogalerie z výstavby Interaktivní vlastivědné expozice, která je součástí projektu  "VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ - PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV" který je spolufinancován z programu ROP.