Skip to main content

VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE

Vzdělávací program

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu ,,STROM POZNÁNÍ“ Součástí našeho školního vzdělávacího program jsou doplňkové programy i nadstandartní aktivity pro děti. V našem vzdělávacím programu jsme si vytyčily 4 integrované bloky, které se pojí ke všem ročním obdobím, neboť náš program je zaměřen na poznávání přírody, života v ní a všeho ostatního co se kolem nás děje. V každém integrovaném bloku je stanoveno několik doporučených témat, z kterých mohou učitelé při tvorbě svých třídních vzdělávacích programů vycházet.

Zájmové kroužky

Již několik let v MŠ probíhají zájmové kroužky, které vedou certifikovaní učitelé. Ve školním roce 2016/2017 jsou to:

Angličtina

Keramika

Jóga pro děti

Celoškolní akce

Škola jezdí na divadelní představení scény divadla Lampion, zajišťuje pohádková představení v MŠ, koncerty hudebních vystoupení pražské skupiny, návštěvu kouzelníka s živými ptáky, turistické výlety s eko-zaměřením, Mikulášské besídky, zahradní párty s rodiči a jiné aktuálně zařazované akce. 

Velmi vítáme spolupráci rodičů při akcích. Pořádáme tématická odpoledne pro rodiče a děti.

Záměrem naší práce je připravovat dítě na sociální vztahy a odolnost ve vztahu k lidské společnosti, seznamovat je s přírodou, věcmi a jevy, ukazovat cestu k mravním hodnotám, podporovat jeho sebevědomí, ale ukázat i možnosti nebezpečí ve všech oblastech života, včetně domova.  

Chceme, aby dítě bylo ve školce spokojené a rozvíjelo se tělesně i duševně v souladu s jeho individualitou. Na individuální práci klademe hlavní důraz. Děti z naší MŠ se velmi dobře adaptují na ZŠ a mají pěkné výsledky, což se pak dozvídáme od p. učitelek. Se ZŠ v Unhošti máme mnohaletou spolupráci.