Skip to main content

Provoz a organizace školy

Školné pro rok 2019/2020

Výše školného pro školní rok 2019/2020 je stanovena na:

306,- Kč/za měsíc

Kapacita zařízení

Kapacita zařízení

60 dětí, 3 třídy.

Přijímací řízení: probíhá na konci dubna a je vyhlášeno obecním rozhlasem a vývěskami, nově bude uvedeno i na webové stránce obce (školy) a v Braškovských novinách. 

Kritéria přijetí dítěte: 
viz. aktuality - přijímací řízení

Provoz a denní režim

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hod.

Režim dne v MŠ

6,30 – 8,00
scházení dětí v MŠ (děti se scházejí ve 2. třídě, v 7,00 hod. děti ze třetí třídy a v 7,30 děti z první třídy odchází do svých tříd)

6,30 – 9,30
ranní hry podle vlastní volby dětí, skupinové činnosti, pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj dovedností, schopností, vědomostí, pohybová aktivita dětí, ranní kruh, řízená činnost

8,40–9,05
hygiena, svačina – 1. a 2. třída

9,05 – 9,30
hygiena, svačina – 3. třída

9,30 – 11,30
pobyt venku – 1. a 2. třída

9,50 – 11,50
pobyt venku – 3. třída

11,30 – 12,05
hygiena, oběd - 1. a 2. třída

11,50 – 12,30
hygiena, oběd - 3. třída

12,00 – 14,00
hygiena, odpolední odpočinek

14,00 – 14,30
hygiena, odpolední svačina

14,30 – 16,30
hry, odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí (v 15,15 se děti ze všech tříd scházejí ve 2. třídě)

Vyzvedávání dětí po obědě a odpolední svačince:

Po obědě: od 12,00 hodin
vyzvedávání dětí z 1. a 2. třídy

od 12,30 hodin
vyzvedávání dětí z 3. třídy

Odpoledne: od 14,30 hodin (provoz MŠ do 16,30 hod.)