Skip to main content

Otázky a odpovědi - PÁLENÍ

Co mohu pálit?

   látky přírodního charakteru umístěné na hromadách (shrabané listí, větve, trávu)

   zbytky po lesní těžbě na hromadách

   je ZAKÁZÁNO plošné vypalování porostu – dle zákona č. 133/ 1985 Sb. o požární ochraně – pod pokutou pro fyzické osoby do výše 25 000 Kč, pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby až do výše 500 000 Kč

Kdo mi povoluje pálení?

   pálení povoluje obecní úřad, úřad městyse na základě obecně závazné vyhlášky

   pokud si nejsme jisti vydáním obecně závazné vyhlášky, informujeme se na úřadě

Kde mohu pálení ohlásit?

   na obecním úřadě

   na stránkách www.hzssck.cz – vpravo odkaz EVIDENCE PÁLENÍ

   na přímém odkazu zde: http://hzssk.webrex.cz/index.php?menu=3

   pálení se NEOHLAŠUJE na linku 150 a 112

Proč musím pálení ohlásit?

   pokud nějaký občan uvidí kouř a nevšimne si, že se jedná o pálení hromady listí, informuje linku 150 nebo 112, že vidí kouř

   operátor linky 112 a 150 nabere událost jako požár – odešle na příslušné operační středisko hasičů – zde proběhne kontrola, zdali není v místě nahlášené pálení – pokud je, ověří na uvedeném telefonním čísle platnost pálení, pokud pálení nahlášené není – vyjíždí na místo hasiči

Kdy mohu pálit?

   kdykoliv uvedete ve formuláři a v závislosti na obecní vyhlášce

   je ZAKÁZÁNO pálit při silném větru – může dojít ke snadnému rozvoji požáru

   je ZAKÁZÁNO pálit v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Co všechno musím do formuláře vyplnit?

   místo, kde budu pálit

   způsob zajištění požární ochrany (kýbl s vodou, hadice, přítomnost dobrovolné jednotky hasičů)

   telefonní číslo na člověka, který bude na místě po celou dobu pálení

   druh spalované látky

   své jméno

Další upozornění

   HZS Středočeského kraje pálení pouze EVIDUJE – NEPOVOLUJE!

   v případě nekontrolovatelného požáru – INFORMUJTE neprodleně linku 150

   místo pálení opusťte až po úplném uhašení ohně, z místa se nesmí ani kouřit

   je zakázáno kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně v lesích mimo vyhrazená místa

   je zakázáno rozdělávat a udržovat ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

   je zakázáno rozdělávat a udržovat ohně ve vzdálenosti 100 m od stohu, dozrávajícího obilí, vysoké suché trávy a strniště

 

 

Pro www.braskov.cz zpracovala  Veronika Křivánková