Skip to main content

Plamen a Hasičská liga 2013 - 2014

Plamen, okresní kolo 2013-14 - Plchov

Letošní jarní kolo okresní hry Plamen, se stejně jako podzimní,  konalo v hasičském areálu SDH Plchov.

Jelikož byly v chladné noci , bylo tentokrát po poradě s rodiči rozhodnuto, že děti budou jezdit spát do hasičárny na Braškov. Přes den však bylo nádherné slunečné počasí. Za Tazmány i Soptíky nastoupilo po 10 závodnících. V pátek již tradičně proběhla štafeta dvojic, v sobotu pak štafeta 4x60, požární útok CTIF a 400m štafeta CTIF. Neděle byla ve znamení nejoblíbenější disciplíny, a to požárního útoku.

Našim Tazmánům (kategorie starší žáci) se poměrně dařilo a v konkurenci  s o 2 až 3 roky staršími dětmi se jim podařilo obsadit krásné 3.místo. Soptíci (kategorie mladší žáci ) se díky několika zbytečným chybám napříč všemi disciplínami, umístili na 6.místě.

Součástí závěrečného ceremoniálu bylo i vyhlášení Hasičské ligy 2013-14. V lize se oběma družstvům dařilo o něco lépe. Tazmáni skončili na 2. příčce a Soptíci se museli spokojit s takzvanou bramborovou medalí za 4.místo. Výsledková listina ZDE

Bohužel na závěr ceremoniálu ohlásil pan Jan Šilhán svou rezignaci na vedoucího okresní odborné rady mládeže. Po chvíli ticha , které se po tomto rozhostilo, následoval dlouhý, předlouhý potlesk jako poděkování za jeho neúnavnou a obětavou činnost při pořádání závodů pro děti. Zde je asi na místě připomenout, že byl jedním z těch , kteří na začátku 70.let minulého století  hru Plamen vymysleli. Sám pak stál v čele ORM okresu Kladno řadu let. Tímto mu i zde, chceme za celý náš sbor ještě jednou říci "Díky Honzo".

Odkazy na články v tisku: Kladenský deník a 5+2

TEXT: Hugo Laitner  FOTO : Hynek Holer a Martin Zuska

Železný Soptík v Lidicích

Tradiční závod pořádaný SDH Hřebeč, se tentokrát z důvodu rekonstrukce hřebečského fotbalového hřiště přesunul do sousedních Lidic. Jedná se o individuální závod, jednotlivců, ze kterého jsou ale počítány časy jednotlivých závodníků do výkonu družstev.

Ani letos se naši závodníci neztratili. Obě naše družstva skončila na pěkném druhém místě. Velmi cenné je místo jak u Tazmánů, kteří soutěžili i s o hlavu vetšími a dva roky staršími soupeři, ale i u Soptíků, kteří na tomto typu závodu uspěli vůbec poprvé. Velkým úspěchem je třetí místo Václava B. mezi mladšími jednotlivci a čtvrté místo Julie S. mezi staršími děvčaty.

Přestože nikdo z našich Tazmánů neuspěl v jednotlivcích až na medailové pozice, obrovským úspěchem je skutečnost, že se všech deset závodníků dostalo do druhého kola mezi dvacet nejúspěšnějších z kvalifikačního prvního kola! Tento týmový výkon také vedl k celkovému stříbrnému úspěchu. Mezi Soptíky byl na startu závodu i šestiletý Tomáš Ch., který i přes svůj věk skončil ve středu startovního pole.

O soutěži psal i Kladenský deník.

 

TEXT: ing.Vladimír Chalupa  FOTO : Karolína Holerová

VI. kolo hasičské ligy mladých hasičů na Braškově

Dne 26. 4. se konaly na Háji další závody hasičské ligy mladých hasičů. Závodů se účastnilo přes sto závodníků nejen z kladenského okresu, ale například přijeli závodníci z Malých přílep nebo z Hýskova.

V domácím prostředí před zraky rodičů a se dařilo našim závodníkům v obou kategoriích. Jak naší mladší Soptíci, tak starší Tazmáni obsadili první místa těsně následování oběma družstvy z Žiliny.

Na trati o celkové délce cca 2,3 km bylo celkem 10 stanovišť, kde se krom obvyklých činností jako je zdravověda nebo střelba ze vzduchovky plnily i další úkoly, např. ochutnávka pokrmů, poznávání stop lesní zvěře.

Vzhledem k počtu stanovišť a celkové organizační náročnosti by se závody nemohly uskutečnit bez velké podpory jednotky obce a bez hojné účasti rodičů a příbuzných našich mladých závodníků. Tímto jim všem děkujeme za pomoc při organizaci závodů.

Narozdíl od třídenních závodů v loňském roce nám tentokrát přálo počasí. Příjemný sluneční den, občerstvení manželů Pokorných a herní prvky na hřišti na Háji dětem ukrátili čekání na vyhlášení výsledků.

Jádro pořadatelského týmu a obě soutěžní družstva naleznete na společné (poslední) fotografii v tomto článku.

TEXT a FOTO: Vladimír Chalupa

Další kolo hasičské ligy mladých hasičů v Žilině

Další závod se uskutečnil v Žilině v sobotu 12. 4. Díky dobré organizaci proběhl rychle a bez komplikací.

Tazmáni se umístili na pátém místě, Soptíci poměrně tradičně na šestém. Závod obsahoval celou řadu nehasičských disciplín nebo úkolů, které jsou pro závodníky zpestřením a rozšiřují jejich znalosti i z dalších oborů a disciplín.

Děkujeme rodičům za pomoc s dopravou a doprovodem dětí na závody.

TEXT: Vladimír Chalupa

 

IV. kolo hasičské ligy mladých hasičů ve Vraném

Tradiční a dobře připravený závod se konal 15.2. ve Vraném.

Tazmáni se umístili na třetím místě, Soptíci na šestém. Tento závod je zajímavý mmj. i tím, že se zde nesoutěží pouze v hasičských dovednostech, ale rovněž v soutěžích šikovnosti, tedy shazování kuželek, zapamatování co nejvíce předmětů ležících na stole apod.

Děkujeme rodičům za pomoc s dopravou a doprovodem, neboť závody se křížily s výcvikem jednotky na polygonu v Příbrami.

TEXT: Vladimír Chalupa

 

2. kolo hasičské ligy - Zlonické bludičky

2.11.2013 se konal tento večerní závod v tmavých zlonických uličkách. Děti s čelovkou na hlavě chodily podle mapky  po stanovištích a plnily různé úkoly. Např. uhasit svíčku vodou z malého dětského hasičského auta nebo na rychlost složit obrázek z puzzle. Tento závod je zajímavý především prostředím a naprosto atypickými soutěžemi. Výsledky můžete vidět tady.

 

TEXT: Hugo Laitner  FOTO : Karolína Holerová

ZPV v Plchově

Dne 5.10.2013 jsme se účastnili závodů požární všestrannosti v Plchově. Krom našich závodníků jeli na závody i oba naši rozhodčí.

Ze závodů přivezli naši mladí hasiči dvě krajní místa. Zatímco Tazmáni v kategirii starších překvapivě zvítězili s relativně velkým náskokem, Soptíci skončili i přes dobré plnění jednotlivých úkolů až na posledním místě, protože při cestě v lese na čas zabloudili. Podle vlastních slov šli podle barevného fáborku jiné barvy, který na trati zůstal z jiného soutěžního ročníku.

Závodní zkušenosti se ale dají získat jen při závodech a my věříme, že příští závody budou mnohem lepší a že krom dobrého plnění disciplín přidají příště i mnohem lepší běh.

Tazmánům, kteří ZPV vyhráli při své premiéře mezi staršími blahopřejeme!

TEXT: Vladimír Chalupa  FOTO : archiv SDH

 

Memoriál Jaroslava Haška a Miroslava Thota 2013

21.9.2013 se v Hřebči konal tradiční memoriál Jaroslava Haška a Miroslava Thota. Jedná se o závody v klasickém požárním útoku, kterého se letos účastnilo přes 130 závodníků nejen z kladenského okresu. Zpestřením dopoledne byl příjezd hasičského speciálu Rosenbauer Panther z pražského letiště. Kabinu, kterou si děti prohlédly, již ale znaly z našeho vlastního výletu na letiště. Tazmáni se v konkurenci družstev z okolních okresů neztratili a skončili celkově pátí.

TEXT: Vladimír Chalupa  FOTO: Gabina Hylasová

 

1. kolo hasičské ligy - Vranský dvojboj

II. Vranský dvojboj - letos opět první závod hasičské ligy. Konal se, tentokrát 14. září. Závodů se zúčastnilo družstvo Tazmánů i Soptíků. Tazmáni letos poprvé soutěžili v kategorii straší žáci. V této kategorii jsou děti od 11 do 15 let a v konkurenci se staršími si nezadali a opět celý dvojboj, skládající se ze Štafety 4x60m a Požárního útoku vyhráli. Soptíci v kategorii mladší zabojovali, ale museli se nakonec spokojit s bramborovou medailí za 4 místo.Tak snad na bednu vystoupí napřesrok . Výsledky můžete vidět tady.

TEXT: Hugo Laitner