Skip to main content

PLAMEN A HAS. LIGA 2011 - 2012

Vítězní braškováci

O víkendu 1.–3. června se konal závěrečný závod v okresním „Plamenu“. Letos jej pořádalo SDH Vinařice na místním fotbalovém hřišti. 

Soutěže se Účastnilo za Braškov pouze družstvo Tazmánů. Děti se moc těšily na spaní pod stanem a společné soutěžení a hry. I když počasí bylo v noci chladné, přes den se vcelku vydařilo a konání soutěží neovlivnilo. Z podzimu se do soutěže Plamen započítává výsledek z branného závodu tzv. ZPV, na kterém byly první. To byl výborný vstup do 3-denních závodů.

První den se běžela Štafeta dvojic a v ní byly na 2. místě. Sobota je pro závodníky vždy nejnáročnější, běží se celkem 3 závody. Štafeta 4x60m – 2. místo, útok CTIF – 1. místo a štafeta CTIF – 4. místo. To nám zůstalo i přes neshody s rozhodčími při překonání žebřinové překážky a přes oï¬ciální, ale bohužel neuznaný protest. 

Děti se ale nenechali nesprávným výrokem rozhodčích vyvést z míry a v neděli při požárním útoku překonali všechny své dosavadní soutěžní výsledky o 6 vteřin, čímž si bezpečně udržely celkové ZLATÉ místo v celé soutěži. 

Dosáhli tím svého největšího dosavadního úspěchu!!!

Třešničkou na dortu závodního víkendu bylo i vyhlášení výsledků zimní Hasičské ligy, kde naši Tazmáni získali celkově třetí místo a i v této soutěži dosáhli svého doposud nejlepšího výsledku.

Mladí hasiči by chtěli poděkovat za pomoc při závodech zejména panu P. Vrtíkovi, T. Votavovi, manželům Špačkovým a manželům Sochnovým. Svou obětavou prací umožnili vedoucím mladých hasičů věnovat se zejména sportovní a rozhodcovské činnosti při závodech.

TEXT: ing.Vladimír Chalupa FOTO: archiv SDH

 

5.kolo hasičské ligy - Železný soptík Hřebeč

Železný soptík - účast na této soutěži byla pro naše mladé hasiče premiérou. Loni se této pěkné soutěže neúčastnili z důvody veliké marodky. Trénovali, těšili se, ale pak přišla studená sprcha a bohužel nejen v podobě prudkého deště, ale i ze strany rozhodčích. Nepřipravená trať pro kategorii mladších žáků, znamenala opakování pokusu pro našeho závodníka Michala a ještě další tři z dalších družstev. To by samo o sobě nebylo tak hrozné, zmýlit se může každý. Ale to, že při opakovaném pokusu mu tento nebyl uznám, z důvodu špatně odhozené kladiva, přičemž v pravidlech této soutěže o tom kam se smí a nesmí odložit kladivo není ani řádka to už není opravdu fér. Stejně tak jako to, že pokud se tento závod počítá do hasičské ligy, tak proč nesoutěží družstva z cizích okresů v sólo kategorii. Dětem se to pak jen těžce vysvětluje.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner  

 

4.kolo hasičské ligy - Stehelčeves

4. kolo hasičské ligy uspořádal SDH Stehelčeves 24.3.2012. Různé soutěže ve znalostech, postřehu a šikovnosti se odehrávaly na dětském hřišti za krásného jarního počasí. Z našeho oddílu se opět zúčastnili tři hlídky a to dvě Tazmánů a jedno Soptíků. V tomto kole se nějak obzvláště nedařilo, takže "Ãčko" -  Tazmáni skončilo 5. a  Soptíci opět skončili devátí.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner  

 

3.kolo hasičské ligy - Vraný

3. kolo hasičské ligy uspořádal SDH Vraný 4.2.2012. Tentokrát se opět jednalo o různé soutěže ve znalostech, postřehu a šikovnosti. Z našeho oddílu se tentokrát zúčastnili tři hlídky a to dvě Tazmánů a jedno Soptíků. V tomto kole zabodovalo opět lépe "Ãčko" -  Tazmáni a vystoupili na 2. místo na bedně. Zajímavostí je, že obě hlídky měli téměř shodný počet bodl a na druhé místo by dosáhly obě. Soptíci skončili tentokrát devátí.

TEXT: Hugo Laitner  FOTO : Gábina Hylasová

 

2.kolo hasičské ligy- Plchov

2.kolo hasičské ligy uspořádal SDH Plchov 14.1.2012. Tentokrát se jednalo o různé soutěže ve znalostech, postřehu a šikovnosti. Z našeho oddílu se opět zúčastnili dvě družstvo a to jedno Tazmánů a druhé Soptíků. V tomto kole  zabodovalo lépe "Ãčko" -  Tazmáni a odjížděli domů z "bramborovou" medailí za 4.místo. Zato "Béčku" - Soptíkům se nadařilo a skončili osmí.

TEXT: Hugo Laitner  FOTO : Gábina Hylasová

 

1.kolo hasičské ligy- Závod Světlušek

V sobotu 5.11. se uskutečnilo ve Zlonicích 1.kolo hasičské ligy. Celkově třetího ročníku závodu Bludiček se naše družstva zúčastnila poprvé.
V závodě, kde rozhodovaly znalosti v jednotlivých disciplínách a nikoliv celkový čas se blýsklo naše nově vytvořené B družstvo, kterému se povedlo při své závodní premiéře získat třetí místo. A to i přesto, že v hlídce závodily i dva soutěžní nováčkové. Družstvo A skončilo na pěkném pátém místě z celkových dvanácti družstev.
Závod se netradičně uskutečnil v pozdních odpoledních hodinách za tmy a závodníkům se velmi líbil. Čas mezi doběhnutím závodu a vyhlášením výsledků si děti krátily diskotékou v místní zbrojnici. Po převzetí upomínkových čarodějnic a diplomů byl závod kolem půl deváté ukončen.

TEXT a  FOTO : Vladimír Chalupa

 

Závod ZPV v Brandýsku

Za zamračeného a deštivého počasí proběhl 8. října "Závod požárnické všestranosti". Zajištění tohoto závodu se letos ujal SDH Brandýsek. Za náš oddíl soutěžily dvě pětičlenné hlídky. Naše obě dvě hlídky skvěle zabodovaly a získali PRVNàmísto. Loni jsem ve článku psal, že "... musíme trénovat zejména střelbu ze vzduchovky, tam vždy bohužel nasbíráme nejvíce trestných sekund..." natrénovali jsme a výsledek se dostavil. Že naši nastříleli opravdu skvěle, svědčilo i uznání rozhodčích. Závod ZPV je jednou ze 6ti disciplín celoroční hry Plamen, jejíž vyvrcholení je následující rok na třídenních závodech kde se děti utkají ve zbývajících disciplínách, kterými jsou: Štafeta požárních dvojic,Štafeta 4x60m, Štafeta 400m CTIF, Požární útok s překážkami CTIF a Požární útok.

TEXT: Hugo Laitner  FOTO : Kateřina Černá

 

Zahájení "Plamenu" a Memoriál J.Haška a V.Totha

17.9.2011 proběhl ve Hřebči již 23. ročník "Memoriál Jaroslava Haška a Václava Totha" v požárním útoku žákovských družstev. V rámci této soutěže byl zahájen i další ročník hry Plamen. Náš oddíl i tentokrát postavil dvě soutěžní družstva. Opět v družstvu "B" byli hlavně noví členové, ktěří si tak odbyli svou "závodní" premiéru. Družsvo "A" konečně dosáhlo pomyslných stupňů vítězů a s časem 37,01 skončilo na 3. místě. Na druhé místo, které obsadilo družstvo ze Žiliny, tentokrát chybělo pouhých 14 setin sekundy a na místo první pak 2,5 sekundy. První místo obsadil tým ze Zlonic. "Béčko" pak skončilo na solidním 10. místě s časem 50,49.

TEXT: Hugo Laitner  FOTO : Vladimír Chalupa