Skip to main content

Organizační struktura

Starosta obce

DRÁB Vladimír, Ing.
starosta@braskov.cz
starosta obce

Místostarosta obce

Vacek Petr, Ing.
pevacek@volny.cz
místostarosta obce

Zastupitelstvo obce

BEČKA Bohumil
bohumil.becka@quick.cz
člen finanč. výboru a  člen stavební komise

DOKSANSKÝ Miroslav, ing.
miroslavdoksansky@gmail.com
člen rady a člen stavební komise

DOLEJŠOVÁ Kateřina, ing. arch.
dolejsova.k@volny.cz
člen rady a předseda stavební komise

DRÁB Vladimír, ing.
starosta@braskov.cz
starosta

KOLRUSZ Jiří, Ing.
kolruszjiri@seznam.cz
předseda komise veř. pořádku a ŽP

KONEČNÁ Ilona, MUDr.
ilona.konecna@konprax.cz

PETÁK Jiří
Hincapie007@seznam.cz
člen finačního výboru

PILÁTOVÁ Štěpánka
braskow@seznam.cz
předseda kontrolního výboru

STÁDNÍK Pavel
russian1@seznam.cz
předseda komise kulturní, škol. a pro sport

ŠTĚPÁN Petr
stepan60@volny.cz
člen kontrolního výboru

VACEK Petr, Ing.
pevacek@volny.cz
místostarosta

VAITOVÁ Helena, Ing.
vaitova@vait.cz
předseda finančního výboru

VIDUNA Daniel, JUDr.
d.viduna@vidunalegal.cz
člen rady

VOSTRÁ Miloslava, Ing.
vostram@psp.cz
člen kontrolního výboru

VOTAVA Tomáš
votahlo@seznam.cz
člen komise veř. pořádku a ŽP

Kontrolní výbor

PILÁTOVÁ Štěpánka
braskow@seznam.cz 
předsedkyně výboru

ŠTĚPÁN Petr
stepan60@volny.cz
člen výboru

VOSTRÁ Miloslava ing.
vostram@psp.cz
člen výboru

Finanční výbor

VAITOVÁ Helena, Ing.
vaitova@vait.cz
předsedkyně výboru

PETÁK Jiří
Hincapie007@seznam.cz
člen výboru

BEČKA Bohumil
bohumil.becka@quick.cz
člen výboru

Rada obce

DRÁB Vladimír, Ing.
starosta@braskov.cz
starosta obce

Vacek Petr, Ing.
pevacek@volny.cz
místostarosta obce

DOLEJŠOVÁ Kateřina, Ing. Arch.
dolejsova.k@volny.cz
člen rady obce

DOKSANSKݝ Miroslav, Ing.
miroslavdoksansky@gmail.com
člen rady obce

Viduna Daniel, JUDr.
d.viduna@vidunalegal.cz
člen rady obce

Stavební komise

DOLEJŠOVÁ Kateřina, ing. arch.
dolejsova.k@volny.cz
předsedkyně stavební komise

BEČKA Bohumil
bohumil.becka@quick.cz
člen stavební komise

DOKSANSKݝ Miroslav, ing.
miroslavdoksansky@gmail.com
člen stavební komise

Komise kulturní, školská a pro sport

STÁDNÍK Pavel
Russian1(zavinac)seznam.cz
předseda komise kult., školská a pro sport

KONEČNÝ Mojmír, MUDr.
drkonecny@volny.cz
člen komise kulturní, školská a pro sport

NOVOTNÁ Pavlína
pavlina-novotna@seznam.cz
člen komise kulturní, školská a pro sport

ŠPAČKOVÁ Michaela
michaelaspacek@centrum.cz
člen komise kulturní, školská a pro sport

CHALUPOVÁ Markéta
marketa.chalupova74@gmail.com
člen komise kulturní, školská a pro sport

Komise ŽP a veřejného pořádku

KOLRUSZ Jiří, Ing.
kolruszjiri@seznam.cz
předseda komise ŽP a veř. pořádku

VOTAVA Tomáš
votahlo@seznam.cz
člen komise ŽP a veř. pořádku

NOVOTNÁ Pavlína
pavlina-novotna@seznam.cz
člen komise ŽP a veř. pořádk

Obecní úřad

organizační struktura obecního úřadu

- starosta
- místostarosta
- podatelna
- účetní
- zaměstnanci obce