Skip to main content

Volnočasový areál Háj

Odpočinkový areál zahrnuje skoro 1 km dlouhou in-line dráhu, dětské hřiště a relaxační prvky pro seniory.

Areál byl postaven v roce 2011 celkovým nákladem cca 6,5 mil Kč, kde cca 3,6 mil Kč bylo hrazeno z dotace Středočeského kraje (Regionální operační program Střední Čechy - Evropský fond regionálního rozvoje), zbytek z rozpočtu obce Braškov.

Součástí areálu je in-line dráha s kvalitním asfaltovým povrchem a dále hřiště obsahující herní prvky pro děti a seniory.

Dráha, která by měla sloužit široké veřejnosti všech věkových skupin se obtáčí kolem Háje a byla samozřejmě doplněna vhodnou zelení včetně stromů a samozřejmě i bezpečnostními prvky a značením, zejména na křížení dráhy s cyklostezkou.

Slavnostního otevření dráhy se na konci června 2011 zúčastnil také středočeský hejtman MUDr. David Rath, jako zástupce největšího investora projektu. Více informací o otevření naleznete ZDE.

Další fotografie z jara a léta 2011.

Rok 2015