Skip to main content

Odpočinková zóna Valdecký rybník

Odpočinková zóna u Valdeckého rybníka vznikla v rámci velkého projektu "Revitalizace návsí", dokončeného v roce 2010. Projekt byl financován z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ). Celkové náklady na revitalizací návsí (zahrnuje i braškovský rybník) dosáhly skoro 40 mil. Kč.

Rybník a jeho okolí byly v rámci rekonstrukce upraveny, osazeny novou zelení a drobnými herními prvky pro děti, vybudovaly se nové chodníky a celý prostor rybníku byl nasvícen a v zimních měsících umožňuje večerní bruslení.

Informace o slavnostním dokončení revitalizace naleznete ZDE.

Fotografie okolí rybníka (září 2011).

TEXT: Vladimír Chalupa, FOTO: Vladimír Chalupa